Hva er periodisk faste?

Want to read in English? Please scroll down 

Siden jeg begynte å spise etter periodisk faste, får jeg veldig mange spørsmål rundt dette. Så da tenker jeg at det er like greit å skrive et eget innlegg om det. Spørsmålene er alt ifra hvilke mat jeg spiser, hvor ofte jeg faster, om jeg blir svimmel og egentlig bare hvordan alt fungerer.

 • Periodisk faste handler om å spise innenfor en viss tidsperiode på dagen, resten av døgnet fastet man. Skal man gjøre ordentlig periodisk faste, skal det kun drikkes vann utenfor spisevinduet.
 • Hvor stort spisevinduet er kan variere litt, men menn skal ikke ha lenger spisevindu enn 8 timer. Kvinner kan strekke spisevinduet opp til 10 timer, men fungerer 8 timer er det også greit.
 • Har man et spisevindu på 8 timer, faster man 16 timer. Om man faster hver dag, eller faster i perioder er egentlig litt opp til hver enkelt. For å få maksimalt utbytte er det smart å ha samme spisevindu når man faster, slik at kroppen kommer inn i mønsteret og tilpasser seg.
 • I starten kan man nok kjenne på sultfølelse i fasteperioden, det er ikke unormalt i det hele tatt. Etter den første uken vil nok sultfølelsen bli omtrent borte og man får gjerne mer energi i fasteperioden. Jeg var ganske sulten de første dagene jeg fastet, men etter 5-6 dagen var det nesten forduftet. Det er viktig å være litt konsekvent her, og ikke forandre spisevinduet fra dag til dag.
 • Trening på tom mage kan være en overgang, jeg merket at det var uvant i starten. Nå synes jeg det fungerer helt topp. Jeg var forsiktig de første øktene, spesielt med utholdenhet. Var litt redd for å bli svimmel eller lignende, men det skjedde ikke. Nå presser jeg meg bra (som normalt), og synes faktisk at trening fungerer ypperlig på tom mage. Det som er kjempeviktig er at man spiser dagens første måltid rett etter økten. Legg dermed opp treningsøkten like før spisevinduet ditt starter, så fyller du på med mat etterpå. Pass på å få i deg proteiner 😉
 • I spisevinduet skal du spise godt, det er ikke meningen at man skal sulte seg. Da blir det hele litt feil for min del. Periodisk faste handler ikke om å faste og spise minimalt med kalorier. Periodisk faste handler om å spise den maten man trenger, i et spisevindu. Jeg passer godt på å få i meg nok mat i mitt spisevindu, og har jeg slurvet får jeg «svi» for det. Da blir jeg faktisk sulten i fasteperioden min. Spiser jeg nok i spisevinduet mitt, blir jeg ikke det. Jeg går aldri under 1600 kcal pr. dag, jeg strekker meg også gjerne opp mot 1800. Spesielt på treningsdager.
 • Du må velge et spisevindu som passer DEG, ikke spisevinduet til «naboen». Vi har alle forskjellige liv, og må velge spisevindu etter hva som passer oss. Jeg har valgt spisevindu fra 9-17, det passer ypperlig for meg. Jeg begynner på jobb kl. 7 på morgenen, og tar en treningspause rundt 8.30. Da trener jeg det som er på planen, på tom mage. Så går jeg rett på dagens første måltid etterpå, og så fortsetter arbeidsdagen på kontoret med alt det innebærer. Jeg elsker å trene på morgenen, og i forhold til arbeidsdagen min passer det også meg best å ha spisevinduet mitt sånn. Jeg har heller aldri spist mye på kvelden, så at jeg faster på kvelden er uproblematisk for meg. Andre igjen liker å kunne spise på kvelden, og foretrekker det. Vi er alle forskjellige mennesker med forskjellig behov, derfor må DU velge det spisevinduet som passer deg best.
 • Når det kommer til kostholdet mitt nå, så spiser jeg max 30 gram karbohydrater pr. dag. Det er grensen min, fordi jeg har det best om jeg ligger mellom 20-30 gram pr. dag. Den grensen er det kroppen min trives med, og jeg spiser godt med fett hver dag. Dette har fungert ypperlig for meg 🙂
 • Tålmodighet! Om du virkelig vil prøve ut om periodisk faste er noe for deg, så må du gi det litt tid. Det er for tidlig å konkludere med noe som helst, før det har gått minst en uke. Kanskje finner du ut at dette ikke var noe for deg? Isåfall har du prøvd, og man må jo ikke spise periodisk faste. Jeg prøvde av ren nygjerrighet, og det viser seg at jeg stortrives på denne måten. I tillegg så oppnår jeg akkurat de resultatene jeg vil ha, i henhold til fettforbrenning osv. Jeg har også mer energi, og trives veldig godt med denne måten å leve på.

Om jeg kommer til å spise periodisk faste helt tiden? 

Nei, antageligvis ikke. Det kommer nok perioder hvor det ikke passer seg osv. Da kommer jeg selvsagt til å vike fra spisevinduet mitt. Når jeg er hjemme, kommer jeg nok til å hovedsaklig spise etter periodisk faste. Siden jeg føler at det er godt for kroppen min. Er jeg bortreist eller lignende, er det ikke alltid at det lar seg gjøre i praksis. Det er jo helt greit, jeg er ikke så prippen at jeg ikke kan gjøre det annerledes i perioder. Jeg synes det er et veldig bra prosjekt dette her, og det går nå i første omgang over 4 uker for min del. Men mye tyder på at jeg kommer til å fortsette å spise på denne måten, mer eller mindre. Er veldig spent på resultater i cm når det har gått 4 uker, resultatene er jo ganske så drøye allerede etter bare 14 dager 🙂

Da håper jeg at dette var svar på noe av det som dere lurer på. Periodisk faste passer nok ikke for alle, men kanskje det er verdt å prøve om du har utbytte av det? Vi er alle forskjellige, og periodisk faste er absolutt ikke noe som man må gjøre. Jeg synes det var moro å sette i gang et prosjekt på meg selv, og se hvordan det er. Jeg er positivt overrasket, og liker det. Det er iallefall ikke farlig, men det er veldig viktig at man klarer å spise nok i spisevinduet sitt. Man skal ikke sulte seg, det er ikke hensikten her!

❤ Ingrid ❤

Intermittent fasting, how does it work?

Since I started eating after intermittent fasting, I get alot of different questions about it. So now I`m gonna answer them, and explain how it works.

 • Periodic fasting is about eating within a specific period of the day, the rest of the day you are fasting. If you want to follow proper intermittent fasting, you should only be drinking water outside your eating window (in your fasting period).

 • How big your eating window should be, may vary slightly. But men should not have longer eating window than 8 hours. Women can stretch the eating window up to 10 hours, but if eight hours works, that is also fine.
 • If you have an eating window of 8 hours, you fast 16 hours. If you should be fasting every day, or fasting only for periods, are a little up to each individual. To get the maximum benefit, it is smart to have the same eating window when you are fasting, so the body comes into the pattern and can adapt to it.
 • In the beginning you can probably feel the hunger in your fasting period, it is not unusual at all. After the first week the hunger will probably be gone, and often the energy will be stronger in the fasting period. I was pretty hungry the first few days I was fasting, but after 5-6 days it  almost disappeared. It is important to be consistent here, and not change eating window from day to day.
 • Exercising on an empty stomach can be a transition, I noticed that it was unusual at the beginning. Now I think it works just great. I was careful the first few sessions, especially with endurance. Was a little afraid of getting dizzy or similar, but it did not happen. Now I push myself good ( as usual ), and seems actually that training works superbly on an empty stomach. What ‘s really important is that you eat the first meal right after the session. Do the training session just before  your eating window starts, then fill in with food afterwards. Be sure to get enough proteins 🙂
 • In your eating window you should eat enough, you should not be starving. Intermittent fasting is not about fasting and eating minimal calories. Intermittent fasting is all about eating the food you need, in a eating window. I make sure that I get enough food in my eating window, if I don`t I get really hungry in my fasting period. If I eat enough in my eating window, I do not get hungry at all. I never go below 1600 kcal per day. I’ll also gladly go up to 1800, specifically on training days.
 • You must choose an eating window that suits YOU, not an eating window that others maybe follow. We all have different lifes and have to choose the eating window after what suits us. I  eat between 9-17, it is perfect for me. I’m starting to work at 7 in the morning and taking a training break around 8.30. When I train that is on an empty stomach. Then I go straight to the first meal afterwards, and then continues working in the office with all that implies. I love to train in the morning, and in relation to my work day it fits me best to have my eating window like this. I’ve never eaten a lot at night time, so  fasting in the evening is not a problem for me. We are all different people with different needs, therefore, YOU choose the eating window that suits you best.
 • When it comes to my eating habits now, I eat maximum 30 grams of carbohydrates per. day. That’s my limit, because my body feels in balance when I have that limit.
 •  Patience! If you really want to try out if intermittent fasting is something for you, then you need to give it some time. It is too early to conclude anything, until at least one week has passed. Perhaps you’ll find out that this was not something for you? In that case you have tried, and  intermittent fasting is not something you have to do. I wanted to try it out, and it turns out that I love eating this way. In addition I achieve exactly the results I want, according to fat burning and so on. I also have more energy and I am very happy with this way of living.

Will I follow this «forever» ?

No, probably not. It will probably be times when it is inappropriate etc. And I am not afraid of eating outside my window from time to time.  I think this is a very good project for me, and I want to do this for 4 weeks now. But there are indications that I am going to continue eating this way, more or less. The results are pretty stalling after only 14 days 🙂

img_1878

I am excited to see after 4 weeks 🙂

So if you want to try this out, I hope you got some good tips from me. Intermittent fasting is not something you have to do, but it can be funny to try? At least it is not dangerous, and if it does`nt work for you, you can always quit 🙂

❤ Ingrid ❤

Dette innlegget ble publisert i #teamlavkarbotips2015. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s